Mongodb Срещу Mysql

MongoDB срещу MySQL: Каква е разликата?

Какво е MongoDB? MongoDB е ориентирана към документи NoSQL база данни, използвана за съхранение на данни с голям обем. MongoDB е база данни, която излезе наяве около средата на 2000-те. Той попада в категорията NoSQ