Индекси На Mongodb

Урок за индексиране на MongoDB - пример за createIndex (), dropindex ()

Индексите са много важни във всяка база данни и с MongoDB не е по -различно. Използването на createIndex (), getindexes () dropindex () е обяснено в урока.