Моделно Тестване

Урок за тестване на модел: Какво е, инструменти и пример

Тестването, базирано на модел, е техника за тестване, при която поведението по време на изпълнение на тествания софтуер се проверява спрямо прогнози, направени от официална спецификация.