Урок За Maven

Какво е Maven? Рамка на проекта | Използва | Урок по архитектура

Какво е Maven? Maven е инструмент за автоматизация и управление, разработен от Apache Software Foundation. Първоначално е издаден на 13 юли 2004 г. На език идиш значението на Maven е „акумулатор o