Мейвън И Дженкинс

Maven & Jenkins Integration with Selenium: Пълен урок

Какво е Дженкинс? Jenkins е водещият инструмент за непрекъсната интеграция с отворен код, разработен от лабораторията на Hudson. Той е междуплатформен и може да се използва в Windows, Linux, Mac OS и Solaris среди. Дженкин