Картографиране В Компютърните Науки

Картографиране в Informatica: Създаване, Компоненти, Параметри, Променливи

Съпоставянето е съвкупност от източници и целеви обекти, свързани заедно чрез набор от трансформации. Тези трансформации се състоят от набор от правила, които определят потока от данни и начина на зареждане на данните