Циклично Тестване

Какво е Loop Testing? Методология, пример

Тестването на цикъл изцяло се фокусира върху валидността на конструкциите на цикъла. Това е една от частите на тестването на контролната структура (тестване на пътя, тестване на валидиране на данни, тестване на състоянието). В този урок, y