Търсене И Преобразуване За Многократна Употреба

Търсене на трансформация в информатика и пример за трансформация за многократна употреба

Търсенето на преобразуване предоставя функцията за търсене на съвпадащи стойности в таблица въз основа на стойностите в изходните данни. По принцип това е вид операция за съединяване, при която една от присъединителната маса е така