Лексикален Анализ

Лексикален анализ в дизайна на компилатора с пример

Какво е лексикален анализ? Лексикалният анализ е първата фаза в проектирането на компилатора. Той приема модифицирания изходен код, който е написан под формата на изречения. С други думи, това ви помага