Научете Oozie

Урок за Apache Oozie: Какво е, работен поток, пример - Hadoop

Какво е OOZIE? Apache Oozie е планировчик на работни потоци за Hadoop. Това е система, която управлява работния процес на зависими работни места. Тук на потребителите е разрешено да създават насочени ациклични графики на работните потоци