Kotlin Срещу Java

Kotlin срещу Java: Каква е разликата?

Какво е Kotlin? Kotlin е език за програмиране с отворен код, който може да работи на Java Virtual Machine (JVM). Езикът може да работи на множество платформи. Това е език, който комбинира Object Oriented Pro