Тестване С Ключови Думи

Управляваща ключова дума рамка за тестване с пример

ТЕСТИРАНЕТО НА КЛЮЧОВИ СЛОВА е скриптова техника, която използва файлове с данни, за да съдържа ключовите думи, свързани с тестваното приложение. Тези ключови думи описват набора от действия, необходими за извършване на конкретна стъпка.