Тест За Изключение На Junit

JUnit Очакван тест за изключение: @Test (очаква се)

JUnit предоставя възможност за проследяване на изключението, както и за проверка дали кодът изхвърля очакваното изключение или не. Junit4 предоставя лесен и четим начин за тестване на изключения, който можете да използвате