Преобразуване На Дограми

Преобразуване на дограми в Informatica с ПРИМЕР

Смесената трансформация ви дава възможност да създавате съединения в Informatica. Съединенията, създадени чрез преобразуване на съединители, са подобни на съединенията в бази данни. Предимството на преобразуването на дограма