Урок За Тръбопровода На Дженкинс

Jenkins Pipeline Tutorial: Как да създадете JenkinsFile (пример)

Какво е Jenkins Pipeline? В Jenkins конвейерът е група от събития или работни места, които са свързани помежду си в последователност. С прости думи, Jenkins Pipeline е комбинация от плъгини, които са