Дженкинс Алтернативи

15 най -добри алтернативи на Jenkins (с отворен код и платено) през 2021 г.

Jenkins е платформа за непрекъсната интеграция с отворен код и е основен инструмент в жизнения цикъл на DevOps. Интерфейсът му обаче е остарял и не е удобен за потребителя в сравнение с настоящите тенденции в потребителския интерфейс. Нещо повече, Дже