Урок За Jasperreports

Урок за JasperReports: Какво е, как да инсталирате, пример за доклад

JasperReports е инструмент за отчитане на Java с отворен код, който може да пише в различни цели, като: екран, принтер, в PDF, HTML, Microsoft Excel, RTF, ODT, стойности, разделени със запетая или XML файлове.