Ipv4 Срещу Ipv6

IPv4 срещу IPv6: Каква е разликата между IPv4 и IPv6?

Какво е IP? Адрес на интернет протокол е известен също като IP адрес. Това е цифров етикет, който се присвоява на всяко устройство, свързано към компютърна мрежа, което използва IP за комуникация.