Въведение В Sap Pp

Въведение в SAP PP (планиране на производството)

Какво е планиране на производството? Производственото планиране е процес на привеждане на търсенето в съответствие с производствения капацитет за създаване на графици за производство и доставка на готови продукти и компоненти