Въведение В Rfc

Отдалечено извикване на функции (RFC) в SAP урок

Какво е RFC? За бизнес приложения е необходимо да се комуникира и обменя информация (в предварително определени формати) с други системи. Следователно съществуват добре дефинирани механизми, които позволяват тази комуникация. SAP също ни предостави такива механизми