Въведение В Deadlock

Въведение в DEADLOCK в операционната система

Какво е Deadlock? Блокиране е ситуация, която възниква в операционната система, когато всеки процес влезе в състояние на изчакване, защото друг процес на изчакване задържа търсения ресурс. Безизходицата е често срещан проблем в