Инсталиране И Конфигуриране

Изтегляне, инсталиране и конфигуриране на SOAPUI в Windows

В този урок ще демонстрираме стъпка по стъпка ръководство за изтегляне, инсталиране и конфигуриране на SOAP потребителски интерфейс (безплатна версия). Следват софтуерните и хардуерните изисквания за различните платформи. В това