Алгоритъм За Сортиране На Вмъкване

Алгоритъм за сортиране на вмъкване в Java програма с пример

Сортирането на вмъкване е прост алгоритъм за сортиране, подходящ за малки набори от данни. По време на всяка итерация алгоритъмът премахва елемент от масив Сравнява го с най -голямата стойност в масива Moves