Информация Срещу Знания

Информация срещу знания: ключови разлики

Какво е информация? Информацията е набор от данни, които се обработват по смислен начин съгласно даденото изискване. Той се обработва, структурира или представя в даден контекст, за да го означава