Индекси

MySQL Index Tutorial - Създаване, добавяне и пускане

SQL индексите ускоряват търсенето в базата данни и стесняват търсенето на заявки и увеличават скоростта на извличане на данни.