Ако Файл Или Директория Съществува

Проверка на Python дали файл или директория съществува

В този урок ще научим как да определим дали файл (или директория) съществува с помощта на Python. За да проверим това, използваме вградени библиотечни функции.