Htmlunit Драйвер И Phantomjs

Тестване на браузър без глава на селен: HTMLUnitDriver & PhantomJS

HTMLunitdriver е най -лекият и най -бързият браузър без глава за WebDriver. Той се основава на HtmlUnit. Известен е като Headless Browser Driver. Той е същият като драйвер за Chrome, IE или FireFox.