Html Срещу Html5

Разлика между HTML и HTML5

Преди да научим HTML срещу HTML5, нека научим: Какво е език за маркиране? Език за маркиране е системен дизайн за анотиране на документ по такъв начин, че да може да бъде различаващ се синтактично. Той използва