Как Да Използвам Маска На Слоя?

Photoshop Layer Mask Tutorial with Example

Видео транскрипт: Много важна част от инструментите на Photoshop са използването на маската на слоя, която дава възможност за скриване и разкриване на части от слоя, без да ги изтривате. Това е много ефективно и