Как Да Си Направим Сметка В Книга

Как да си направим сметка в книга [Примери]

Книгата е обобщение на транзакциите, свързани с определена сметка. Например нашата банкова книга ще обобщава всички транзакции, свързани с банковата ни сметка; нашата книга за заем ще обобщи всички транзакции, свързани с нашата кредитна сметка и т.н.