Как Да Направите Записи В Дневника

Как да направите записи в счетоводството [Примери]

Какво е запис в дневника? Запис в дневник е просто обобщение на дебитите и кредитите от записа на транзакцията в дневника. Записите в дневника са важни, защото ни позволяват да сортираме транзакциите си в управляеми данни.