Как Да Създадете Поръчка За Продажба

Как да създадете поръчка за продажба: SAP VA01

Предистория: „Поръчка за продажба“ е договор между Клиент и търговска организация за доставка на определени стоки и/услуги за определен период от време. Цялата подходяща информация от Cust