Тестване На Приложения За Здравеопазване

HealthCare домейн тестване с примерни тестови случаи

Преди да започнем тестването, нека бързо разберем здравната индустрия. Цялата здравна система е преплетена помежду си от единственото тяло, което е болница или доставчик (лекар). Докато o