Хеширане В Субд

Хеширане в СУБД: статично и динамично с примери

Типове първични, плътни, редки, групирани, многостепенни, B дървета, обяснени с предимства и недостатъци