Въпроси За Интервю За Hadoop

Топ 60 на Hadoop & MapReduce въпроси и отговори за интервю

1) Какво е Hadoop Map Reduce? За паралелна обработка на големи набори от данни в hadoop клъстер се използва рамката Hadoop MapReduce. Анализът на данни използва двустепенна карта и процес на намаляване. 2) Как имаше