Урок За Размита Логика

Урок за размита логика: какво е, архитектура, приложение, пример

Какво е размита логика? Терминът размит означава неща, които не са много ясни или неясни. В реалния живот може да попаднем в ситуация, в която не можем да решим дали твърдението е вярно или невярно. При това ти