Функции

MySQL функции: Низови, цифрови, дефинирани от потребителя, съхранени

Функциите са просто парчета код, които изпълняват някои операции и след това връщат резултат. Някои функции приемат параметри, докато други функции не приемат параметри.PHP функция: Как да дефинирам? Вграден | Низ | Дефиниран от потребителя

PHP функцията е многократно използвана част или блок код, който изпълнява определено действие. PHP има 700+ вградени функции като String, Numeric, is_number, number_format, rand, round, Date & User Defined Functions.

SQLite низови функции: REPLACE, SUBSTR, TRIM, ROUND (Примери)

В този урок научавате- Функции на низ като, дължина, горна, долна, substr, replace, trim, abs, round, typeof, last_insert_rowid, sqlite_version ()