Урок По Функционално Програмиране

Какво е функционално програмиране? Урок с пример

Какво е функционално програмиране? Функционалното програмиране (наричано още FP) е начин да се мисли за изграждането на софтуер чрез създаване на чисти функции. Той избягва концепциите за споделено състояние, променливи данни obs