Тестване На Интерфейса

Какво е Front End тестване? Инструменти и рамки

Какво е тестване на предния край? Front-end Testing тества графичния потребителски интерфейс (GUI), функционалността и използваемостта на уебсайта или приложението. Например: Ако въведете името си в интерфейса на