Формуляри И Webdriver

WebElement на формуляр за селен: TextBox, Button, sendkeys (), щракнете ()

В този урок ще използваме командата sendKeys, за да въведем стойности в полето за въвеждане, щракнете върху команда върху квадратчето за отметка, бутон за радио, подайте команда във формуляр.