Флим

Урок за Apache Flume: Какво е, пример за архитектура и Hadoop

Apache Flume е система, използвана за преместване на огромни количества поточни данни в HDFS. Ние ще предаваме поточно Twitter данни с помощта на flume-ng команда flume agent.