Намерете Среден Списък

Намерете СРЕДНО на списък в Python с пример

Формулата за изчисляване на средната стойност се прави чрез изчисляване на сумата от числата в списъка, разделена на броя на числата в списъка. Средната стойност на списък може да бъде направена по много начини, изброени по -долу: Pyt