Филтрирайте Данните В Tableau

Видове филтри в таблицата: Състояние по формула, извлечение, контекст

Данните могат да бъдат организирани и опростени чрез използване на различни техники в Tableau. Ще използваме текстовия файл „Sample– Superstore.csv“ за демонстрация в този урок. В този урок ще научите Type