Fat32 Срещу Exfat Срещу Ntfs

FAT32 срещу exFAT срещу NTFS: Каква е разликата?

Файловата система е съвкупност от алгоритми и структури от данни, които извършват превод от логически файлови операции към действително физическо съхранение на информация. При изчисляването файловата система определя как се съхраняват и извличат данните.