Експертна Система В Ai

Експертна система в AI: Какво е, приложения и пример

Какво е експертна система? Експертната система се определя като интерактивна и надеждна компютърна система за вземане на решения, която използва както факти, така и евристика за решаване на сложен проблем при вземане на решения.