Разширено Счетоводно Уравнение

Разширено счетоводно уравнение с примери

Какво представлява разширеното счетоводно уравнение? Разширеното счетоводно уравнение е предварителната версия на основното счетоводно уравнение. Той добавя сметки като приходи, разходи и тегления към уравнението.