Функция Excel Vba

Урок за функции на Excel VBA: Връщане, повикване, примери

Какво е функция? Функцията е парче код, което изпълнява определена задача и връща резултат. Функциите се използват най -вече за изпълнение на повтарящи се задачи, като например форматиране на данни за изход, изпълнение