Excel Vba: Извикайте Подпрограма

Подпрограма Excel VBA: Как да се обадите на Sub във VBA с пример

Какво е подпрограма? Подпрограма е парче код, който изпълнява определена задача и не връща резултат. Подпрограмите се използват за разбиване на големи парчета код на малки управляеми части. Нека да