Excel В Облака: Office 365

Microsoft Office 365 Cloud: Предимства на Microsoft Excel Cloud

Мобилните и облачните изчисления значително повишиха производителността на потребителите. Вече можете буквално да работите отвсякъде и да споделяте работните документи с колеги, които биха могли да бъдат навсякъде в света