Etl Срещу Elt

ETL срещу ELT: Трябва да знаете разликите

Какво е ETL? ETL е съкращение от Extract, Transform и Load. В този процес инструмент за ETL извлича данните от различни източници на RDBMS и след това трансформира данните като прилагане на изчисление